Yaşam

Servet-i Fünun edebiyatının usta şairi ve şiirde ahengin kalemi: Cenap Şahabettin

1871 yılında Kuzey Makedonya’nın ucundaki Bitola şehrinde doğan Cenap Şahabettin, babası Binbaşı Osman Şahabettin Bey’in 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Plevne’de şehit edilmesinin ardından ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.

İlköğrenimini Tophane’deki Feyziye Mektebi’nde tamamlayan Şahabettin, Eyüp Askeri Rüştiyesi’ne başladı ancak okul yıkıldıktan sonra Gülhane Askeri Rüştiyesi’ne devam etti ve 1880 yılında askeri liseden mezun oldu.

Cenap Şahabettin, kurayla Tıp Lisesi’ne girdi ve iki yıl okuduktan sonra Askeri Tıp Fakültesi’nin 5’inci sınıfına kabul edildi. 1889 yılında okuldan doktor yüzbaşı olarak mezun olan şair, iyi bir dereceyle mezun olduğu için 1890 yılında deri hastalıkları alanında eğitim almak üzere devlet tarafından Paris’e gönderildi. Dört yıl Paris’te kalan usta edebiyatçı, döndükten sonra Mersin, Rodos ve Cidde’de karantina tabibi ve sağlık müfettişi olarak görev yaptı.

Önce divan şiiri, sonra Batı biçimine yöneldi

Henüz 14-15 yaşlarında divan gazellerini taklit ederek şiire başlayan ve ilk şiirlerini okuldayken yazan edebiyat ustasının ilk eserleri, 1885 yılında Muallim Naci’nin yönettiği Saadet gazetesinde yayımlandı. .

Şahabettin; Mekteb, Hazine-i Fünun, Maarif ve Malumat dergilerinde şekil, içerik ve anlatım açısından farklı şiirlerle denemeler yaptı. Usta şair, ilk olarak Muallim Naci’nin etkisiyle divan şiiriyle ilgilense de daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan’ın etkisiyle Batı tarzı şiire yöneldi.

Dönemin değerli edebiyat dergisi Servet-i Fünun’da şiirleri yayımlanan şair, Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç değerli isminden biri olmuş ve şiirleri geniş çapta tartışılmıştır. Dönemin edebiyat dünyasında.

Şahabettin bir süre sonra Servet-i Fünun şairlerinden ayrılarak bireysel şiiri tercih etmiş ve şiirde müzikle uyumlu hecelerin kullanılmasını savunmuştur.

Şiiri “sözcüklerle yapılan resim” olarak tanımladı.

Usta şair, Tanzimat’tan sonra Batı edebiyatının etkisinde gelişen Türk şiirinde Abdülhak Hamid’den sonra en büyük yenilikleri yapanlar arasında yer almış; İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Sıhhiye Umumi Heyeti üyeliği ve Umur-i Hıfzıssıhha Dairesi müfettişilik görevlerini üstlendi.

Bir süre düzyazıya yönelen ve Tanin, Hürriyet, Kalem ve Hak gazetelerinde yazılar yazan Şahabettin, “Kelimelerle yapılmış bir resim”olarak tanımladığı şiirlerinde aşk ve tabiat konularına ağırlık vermiştir.

Balkan Savaşları’ndan sonra Cenap Şahabettin’i defalarca Avrupa’ya gönderen Tasvir-i Efkar gazetesi, ustanın yazılarını Avrupa Mektupları başlığı altında yayımladı.

Önemli dersler verdi

1914 yılında tıptan emekli olan ve Darülfünun’da Türk edebiyat tarihi, Batı edebiyatı ve Fransızca dersleri veren şair, Birinci Dünya Savaşı sırasında 4’üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın davetiyle Suriye’ye gitti. Şahabettin’in bu seyahatleri 1918 yılında Mektuplar adıyla okurlara ulaştı.

Şahabettin, düzyazı eserler vermenin yanı sıra tiyatroyla da ilgilendi; Meşrutiyet döneminde ivme kazanan tiyatro etkinliklerine katıldı ve Sahne-i Osmaniye, Darülbedayi gibi toplulukların edebiyat kurullarında yer aldı.

protesto edildi

Kurtuluş Savaşı sırasında Kurtuluş Savaşı’nı küçümseyici sözler söylediği iddia edilen, öğrenciler ve bazı profesörler tarafından kendisine karşı gösteriler düzenlenen usta şair, 1922 yılında üniversitedeki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ali Kemal, Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş ve Barsamyan Efendi ile birlikte.

Mustafa Asım Efendi, Muallim Naci ve mahalle komşuları Pir Vasfi, genç yaşta şiire ilgi duyan Şahabettin’i bu alana çekmiş ve ilk şiir bilgisiyle ona şiir yazma zevkini aşılamıştır. Her üç isim de kendi dönemlerinde divan edebiyatı geleneğini sürdüren şairler arasındaydı.

İlk şiirini yazdı

Usta şairin gazel olan ilk şiiri 1885 yılında Saadet gazetesinde yayımlandı. İlk iki yılda yazdığı 19 şiirin tamamı gazel olup, birçoğu da Pir Vasfi’nin gazellerinin taklidi veya taklidiydi. , Muallim Naci ve Namık Kemal. Bu yıllardan sonra Abdülhak Hâmid ve Recâizâde Mahmud Ekrem’in etkisi daha da belirginleşti.

Türk edebiyatında şair olarak ön plana çıkan Şehabettin, Meşrutiyet’in ilanına kadar çoğunlukla şiir, 1908’den sonra ise düzyazı yazmıştır. 1908’den önce 179, sonrasında ise sadece 30 şiir yayınlayan yazar, 1908 yılına kadar 95 makale sunmuştur. Bu tarihten sonra 1908 ve 903 yazılar.

Cenap Şahabettin hayatını kaybetti

Başarılı edebiyatçı, hayatının son yıllarında Fransızca-Türkçe sözlük üzerinde yoğun bir şekilde çalışmışsa da, çalışmasını tamamlayamadan 12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da vefat etmiştir. Usta şairin naaşı Bakırköy Mezarlığı’nda kızı Destine Hanım’ın yanına defnedildi.

suruchaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu